Solidabis

Prosessimuotoilulla näkemystä liiketoimintaan


Palvelumuotoilu + prosessijohtaminen = prosessimuotoilu

Solidabiksen ydinkompetensseja ovat ohjelmistokehityksen lisäksi palvelumuotoilu ja prosessijohtaminen. Palvelumuotoilun keskeisenä tavoitteena on palvelukokemuksen käyttäjälähtöinen suunnittelu siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita. Prosessijohtaminen on kokonaisvaltainen lähestymistapa yrityksen suorituskyvyn parantamiseksi, jossa liiketoimintaa tarkastellaan toisiinsa liittyvinä prosesseina ja kehitetään tästä lähtökohdasta. Prosessijohtaminen vähentää vaihtelua, lisää tuottavuutta, ennustettavuutta sekä parantaa liiketoiminnan tuloksia.

Me Solidabiksella olemme tuoneet palvelumuotoilun ja prosessijohtamisen vahvuudet yhteen. Kutsumme tätä yhdistelmää prosessimuotoiluksi. ”Prosessijohtamisella ja palvelumuotoilulla on omat vahvuutensa ja roolinsa. Se millä painotuksella asiakasprojektissa edetään, hahmottuu usein tarkemmin alkukartoituksessa. Toisinaan hanke voi painottua enemmän tehokkuuden hakemisella, toisinaan taas palvelun innovoinnilla. Monialainen lähestyminen avaa joka tapauksessa uusia näkökantoja ja mahdollistaa erilaisia toteutustapoja. Tästä on selkeää hyötyä asiakkaalle”, kertoo Solidabiksen Marja Jussila.

Case: Visma Public

Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen ja IT-konsultoinnin tarjoaja Visma Public on uudistamassa tuoteperheeseensä kuuluvaa palvelua. Vismalla haluttiin helpottaa taloushallinnossa työskentelevien loppukäyttäjien työtä erityisesti kuunvaihteen kiireiseen aikaan ja palvella heitä entistä paremmin.

Solidabis auttoi suunnittelemaan muutoksia, joilla työn tehokkuutta voitaisiin lisätä. Teimme yhdessä Visman Publicin asiakaskentässä haastattelututkimukseen pohjautuvan prosessimuotoilun alkukartoituksen, jossa selvitettiin prosessiin kuuluvat työvaiheet ja asiakaskunnan tapoja käyttää Visman palvelua.

Tarpeiden- ja nykyhaasteiden kartoituksen ohella validoimme vaihtoehtoista konseptia yhdessä käyttäjien kanssa. Kuukauden kestäneen intensiivisen yhteistyörutistuksen aikana muodostimme yhteisen tilannekuvan palvelun nykytilasta. Lisäksi laadimme suunnitelman siitä, millä toimilla Visman kannattaa lähteä konkreettisesti kehittämään toimintaansa eteenpäin taktisella ja strategisella tasolla.

”Halusimme parantaa palveluamme ja saada lisänäkemystä konseptiin, jota olimme jo ideoineet aikaisemmin. Solidabiksen toteuttama tutkimustyö antoi meille arvokasta lisänäkemystä siihen mihin osa-alueisiin meidän pitäisi panostaa ja mitä asioita kannattaa priorisoida. Saadut tulokset oli hyvin jäsennelty ja tästä on nyt hyvä jatkaa konseptin työstämistä eteenpäin” kertoo Visma Publicin Maria Vappula.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Marja.jussila(At)solidabis.com ja katsotaan miten voisimme auttaa!