Solidabis

Datan generointia perkaamisen rinnalle


Vanhojen datasettien perkaamiseen sekä tietokantojen harmonisointiin, synkronointiin ja muuhun olemassa olevien ratkaisujen ETL-työhön käytetään paljon aikaa. Kun preparointivaihe pitkittyy, voi unohtua tarkistaa, onko alkuperäinen suunnitelma datan käytöstä enää relevantti. Yleensä suunnitelmaa ei ole, vaan oletetaan että iso massa yhtenäistettyä dataa kertoo moneen kertaan mallinnettuna itse oman tarinansa. Tällä metodilla saanee ylimmälle johdolle deskriptiivisen ylätason kuvan firman asioista, mutta yhtään hienojakoisemmat käyttökohteet ilman kunnon kysymyksenasettelua putoavat tutkan ulkopuolelle. Ylätason kuvassa on myös sisäänrakennettuna enemmän tai vähemmän viivettä, joka jää tulosten tulkinnassa helposti oikaisematta.

Toinen lähestymistapa on suunnitella ohjelmistohankkeet alusta asti datan generoinnin, mallintamisen ja visualisoinnin näkökulmasta. Ei-teknisessä suunnitteluvaiheessa asetetaan joukko realistisia kysymyksiä, mihin ratkaisu sen käyttötapausten ja käyttäjien puolesta ylipäätään voi vastata. Teknisessä suunnittelussa tarkennetaan tuosta datan generointi, tallennus, mallinnus ja esitys. Kun käytönaikaisen datan mekanismit rakentaa alusta asti, suorat kustannukset ovat tietysti moninkertaisesti pienemmät kuin olemassa olevien kantojen preparoinnissa.

Yllä oleva lähestyminen olisi hyvä vastapooli analytiikan budjetoinnissa. Päätettäisiin millä allokaatiolla satsataan nykyisten kantojen preparointiin, ja kuinka paljon tulevien ratkaisujen dataan, sen sijaan että budjetoitaisiin kaikki vanhaan. Deskriptiivisestä preskriptiiviseen on tietysti selkeä lineaarinen polku, mutta noita voi myös soveltaa rinta rinnan.

Kirjoittaja: Antti Kirves, Solidabis OY

Antti on alun perin rahoituksen KTM Aalto-yliopistolta, mutta ei ole tuntenut suurta vetoa pankkihommia kohtaan.  Monipuolisen taustansa ansiosta Antti osaa huomioida bisneshyödyt ja katsella asioita vähän laajemminkin, kuin mitä läppärin näytölle kerralla mahtuu. Solidabiksella Antti työskentelee bisnestä tukevien hankkeiden parissa erityisesti prosessikehityksen, automaation ja ohjelmistorobotiikan parissa.

 

Yhteydenottolomake

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.