Solidabis

Miksi digihankkeet eivät tuo odotettua hyötyä? Kolme tapaa välttää pettymys


Onnistuminen digitalisaatiossa vaatii yrityksen tavoitteista lähtevää kokonaisajattelua, prosessien johtamista ja palvelumuotoilua.

Digitalisaatiohankkeet ovat usein irrallisia, päälle liimattuja toimenpiteitä, joihin on saatettu lähteä kyseenalaisilla tai puutteellisilla motiiveilla, vaikkapa siksi että muutkin tekevät niin.  Onnistuminen vaatii yrityksen tavoitteista lähtevää kokonaisajattelua, prosessien johtamista ja palvelumuotoilua.

Yksi syy digitalisaatiohankkeiden toisinaan vaatimattomiin tuloksiin on se, että ne ovat usein yksittäisiä yrityksiä tehostaa joitain osia toiminnasta. Ei ole välttämättä tavoiteltu mitään oleellista ja tarpeellista muutosta yrityksen liiketoimintaan – saati uskallettu lähteä kannibalisoimaan omaa liiketoimintaa.

Todelliset digimenestyjät ovat syntyneet digitaalisuuteen ja heidän toimintamallinsa luo kilpailuetua perinteisiin toimijoihin verrattuna. Strateginen kysymys on, miten perinteistä liiketoimintaa harjoittaneet yritykset voivat siirtyä digitaaliseen maailmaan, mieluummin aiemmin kuin vasta pakon edessä.

Kilpailukykyä kokonaisajattelusta ja prosessijohtamisesta

Uudistusten tulee pohjautua kokonaisajatteluun ja liiketoiminnan tavoitteisiin. Mitä palveluni pitää sisältää? Miten palvelen asiakkaitani niin hyvin, että valloitan myös uusia asiakkaita? Miten rakennan toimintani niin, että se tuottaa parasta palvelua jatkuvasti, virheettömästi ja on lisäksi muutoskykyinen ja hallittavissa? Miten hyödynnän automaatiota parhaalla mahdollisella tavalla?

Sen jälkeen vastaus löytyy toimintatavoista eli prosesseista. Koko yrityksen toimintaa on hallittava yhtenä kokoelmana prosesseja. Prosessien johtaminen kokonaisuutena, sisältäen syötteen, tuloksen, toiminnan ja kaikki liittyvät tietojärjestelmät, mahdollistaa liiketoiminnan automatisoinnin, monitoroinnin, arvioinnin ja joustavat muutokset.

Eräs asiakkaamme on päättänyt parantaa liikevaihdon kehitystä yhdenmukaistamalla myynnin teknisen tuen globaalisti, tavoitteenaan myynnin osumatarkkuuden paraneminen. Se ei onnistu pelkästään prosessikuvauksilla ja ihmisten kouluttamisella. Tarvitaan työkalu, jolla toiminta yhdenmukaistuu ja jonka avulla mittarit saadaan kaikkialla identtisiksi kulttuurieroista huolimatta. He ovat päätyneet käyttämään erästä Business Process Management -työkalua. Sen avulla ihmistyövaiheet ja tietojärjestelmät voidaan kytkeä yhdeksi monitoroitavaksi kokonaisuudeksi. Toteutuksen jälkeen prosessia kyetään arvioimaan sekä suunnittelemaan muita mahdollisia parannuksia toimintaan.

Kyse on siis yrityksen strategisesta hankkeesta. Sellainen ei toteudu ilman kokonaisajattelua ja yrityksen johdon sitoutumista ja panosta, muutosjohtamista.

Digitalisaatio voi luoda yritykselle kilpailukykyä helpostikin. Automatisoimalla voidaan muuttaa kustannusrakennetta. Kannattava yritys voi investoida uudistuksiin ja tuottaa omistajilleen arvoa samaan aikaan. Mutta entä ylärivin kasvu? Miten digitalisaatiolla luodaan kilpailuetua?

Kilpailuetua asiakkaan ymmärtämisestä palvelumuotoilun avulla

Jotta löydettäisiin uutta kilpailuetua, on toiminnan tehostamisen lisäksi tärkeää etsiä uusia kiinnostavia ja hyödyllisiä asioita tarjottavaksi asiakkaille. Miten voitaisiin palvella asiakasta nykyistä paremmin ennenkaikkea palvelun sisällön ja toiminnallisuuden avulla?

Yleensä tekniset ja liiketaloudelliset tavoitteet ovat hankkeen alussa hyvin tarkkaan määriteltyjä, mutta ihmiseen liittyvät, asiakasta tai käyttäjää koskevat vaatimukset jäävät usein epämääräisemmiksi.

Asiakkaan ymmärtäminen on paras keino vastata asiakkaan tarpeisiin

Palvelumuotoilu ja käyttäjätutkimus tähtäävät siihen, että asiakkaasta tiedetään tarpeeksi. Tunnetaan hänen ajatteluaan, aiempaa kokemustaan eri asioista, arvojaan ja olemassa olevia ja nousevia kiinnostuksen kohteitaan. Silloin päätöksiä ei tarvitse perustaa arvaamiseen ja pelkkään intuitioon.

Designin alkuvaiheen tutkimuksella selvitetään, mikä on palvelun oikea houkutteleva ja hyödyllinen sisältö sekä miten se tulisi tarjota. Suunnittelun aikana pöydällä olevista ideoista kerätään jatkuvasti palautetta asiakkailta.

Harva nykyään enää ajattelee muotoilun olevan sitä, että projektin loppuvaiheessa ‘tehdään siitä hyvännäköinen’. Design on strateginen työkalu. Strategiselle tasolle nostettu designin hyödyntäminen on taloudellisesti kannattava lähestymistapa.

Yhdysvalloissa Design Management Institute on tehnyt joidenkin vuosien ajan vertailua, jossa design-intensiivisten yritysten tuottoa verrataan kaikkiin S&P 500 –yrityksiin. Nämä yritykset täyttävät kriteerit, jotka kuvaavat esimerkiksi designtoiminnon laajuutta, sen saamaa rahoitusta, asemaa yrityksen organisaatiossa ja ylimmän johdon tukea sille. Viimeisimmässä mittauksessa näiden designia laajasti hyödyntävien yritysten 10 vuoden tuotto oli yli kaksinkertainen kaikkiin S&P 500:n yrityksiin verrattuna. Edeltävinä kolmena vuotena se oli ollut joka kerta samaa luokkaa.

Samanlaisia tuloksia on saatu yrityksistä, joiden asiakastyytyväisyys on erittäin hyvällä tasolla, kun niitä verrataan muihin vastaaviin yrityksiin. Tämä ei tietenkään ole kovin iso yllätys, mutta kun tämän toteaa, kannattaa huomata, että käyttäjäkeskeisen muotoilun perusajatus on asiakkaan ja käyttäjän näkökulmasta katsominen. Se on tehokas tapa tuottaa palveluita, joihin asiakkaat ovat tyytyväisiä.

Muotoilun keinoja ovat tinkimätön asiakasnäkökulma, osallistaminen, määrällisen ja laadullisen datan käyttö, sekä prosessi, jossa ideoita tuotetaan yhteiskehittämisen avulla ja näitä ideoita visualisoidaan, protoillaan ja testataan nopeassa syklissä.

Kun digitalisaatiolla haetaan sekä kilpailukykyä että -etua, on aloitettava yrityksen tavoitteista ja strategisesta kokonaisajattelusta. Prosessijohtaminen ja palvelumuotoilu ovat tärkeitä työkaluja hankkeen saattamisessa maaliin onnistuneesti. 

Tutustu lisää palveluihimme ja ota meihin yhteyttä

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä: 
Muotoilulla kasvua viivan alle: 4 kasvun estettä
Näin saat IT-hankkeesi pysymään paremmin budjetissa ja aikataulussa
Go/no go? Maksaisitko vastauksesta mieluummin 100 000 vai 10 000 euroa?

Kirjoittaja: Petteri Puhakka, Toimitusjohtaja, Solidabis Oy