Solidabis

Hyvinvointi näkyväksi Vibes-työtyytyväisyysmittarilla


Solidabis oli mukana pilotoimassa Vibes-työtyytyväisyysmittaria. Yhdessä ideoiden ja käyttökokemuksia keräten työkalusta saatiin hiottua niin hyvä, että se otettiin Solidabiksessa mielellään käyttöön. Millainen solidabislaisten Vibes-käyttökokemus oli? Millaista yhteistyö oli? Haastattelussa Vibesin isä Anssi Rantanen, ja lopussa Solidabilaisten kokemuksia Vibesista.

Mikä Vibes on?

”Vibes on uudenlainen tapa mitata työtekijöiden työtyytyväisyyttä. Siinä on muutama piirre, joka kilpailevilta mittareilta puuttuu:

  • Kyseessä on Slackissä toimiva botti – eli kysely on siellä, missä työntekijä jo on, eikä tarvitse mennä muualle vastaamaan
  • Vastaaminen on supernopeaa – se vie vain sekunnin, ja palkintona vielä hauska fiiliksen mukaan vaihtuva gif
  • Kysymys päivän fiiliksestä tulee kerran päivässä – joten dataa kertyy paljon 
  • Siihen vastataan tunnetiloilla – eli datan laatu on parempi. Joku toinen kysely saattaa kertoa, että työntekijän keskiarvo oli maaliskuussa ”7”. Mutta kertoo huomattavasti enemmän, jos kysely kertoo työntekijän olleen maaliskuussa 30% päivistä ”energinen”
  • Työntekijä voi seurata omia, koko firman ja oman tiimin trendejä -eli jokainen hyötyy tuloksista myös itse”
Vibes vastaaminen
Vibesin vastausvaihtoehtoina on tunteita

Mistä ajatus mittariin lähti?

”Ajatus lähti siitä, kun olin aiemmin Googlella töissä. Työ ei enää inspiroinut, enkä saanut siitä enää riittävästi irti. Vaikka olin onneton roolissani, kukaan ei oikein huomannut sitä. Silloin ymmärsin, että työntekijöiden tuntemukset pitää saada paremmin esille. Idean siemen syntyi silloin: mitä jos olisikin joku systeemi, jolla sekä työnantaja että työntekijä pystyisivät paremmin seuraamaan hyvinvointia ja tulla sen muutoksista tietoiseksi.”

Solidabis oli mukana pilotoimassa mittaria – miten yhteistyö käytännössä eteni?

”Pilotilla haluttiin validoida pari hypoteesia:

  • haluavatko ihmiset ylipäätänsä vastata päivittäin tunnetilakyselyyn
  • kokevatko ihmiset, että tunnepohjainen vastaaminen toimii 

Aluksi tehtiin hyvin raaka MVP versio (minimum viable product), jonka 12 solidabislaista otti käyttöön. Solidabiksen lisäksi toinenkin firma, Vala Group, osallistui pilotointiin. Muutaman viikon käytön jälkeen koekäyttäjiltä kerättiin palautetta käyttökokemuksesta kyselylomakkeella. Sen jälkeen tavattiin pienellä porukalla workshopissa, jossa ideoitiin tärkeimpiä kehityssuuntia. Tämän pohjalta rakennettiin roadmap ja alettiin rakentaa seuraavaa vaihetta.

Koko ajan tekemisessä on ollut voimakas co-creation -lähestymistapa.  Vibesiä on kehitetty iteratiivisesti ja käyttäjälähtöisesti raakileesta koko ajan paremmin käyttäjien tarpeisiin vastaavaksi tuotteeksi.”

Vibes gif
Kyselyyn vastaamisesta saa palkinnoksi tunnetilaa vastaavan giffin

Mitä hyötyä pilotoijista oli?

”Pilotoijista oli valtavasti hyötyä, koska heidän ansiostaan pystyttiin testaamaan hypoteeseja siitä, miten palvelu voisi toimia. Pilottiporukalta sai palautetta ja paljon uusia ideoita. Tämä on huipputärkeää. Pohjafilosofia tälle toimintatavalle on se, että rakennetaan jotain mitä oikeasti tarvitaan. Jotain, mikä ratkaisee jonkun ongelman. Käyttäjäkeskeinen, co-creation -tyyppinen työtapa varmistaa, että näin on.”  

Solidabiksen käyttökokemuksia Vibesistä – miten me hyödyimme? 

Solidabiksen motiivina Vibesin käyttöönotossa oli ennen kaikkea halu pitää työntekijöistä huolta. Viime vuonna otimme käyttöömme Auntien, joka tarjoaa tukea muun muassa elämän muutos- ja kriisitilanteisiin sekä yleiseen jaksamiseen ja stressiin liittyen. Vibes tarjoaa loistavan alustan kiinnittää työhyvinvointiin huomiota jo ennen kuin ongelmat pääsevät pitkittymään. Vibesiin vastataan anonyymisti, mutta vaikka tiiminvetäjät tai kukaan muukaan ei näe yksittäisen työntekijän vastauksia, niin toivomme Vibesin madaltavan työntekijän kynnystä ottaa mieltä painavat asiat esille.

”Koen hyötyneeni siitä, että edes tuon 10 sekuntia päivittäin käytän vain sen miettimiseen, millainen fiilis työpäivän aikana on ollut.”

Kyselyyn vastaaminen on helppoa ja nopeaa – ja hyödyllistä. Myös muut Solidabiksessa ovat tätä mieltä: ”Koen hyötyneeni siitä, että edes tuon 10 sekuntia päivittäin käytän vain sen miettimiseen, millainen fiilis työpäivän aikana on ollut. Samalla yleensä mietin, mitä kaikkea olen päivän aikana saanut aikaan. Jos huomaan olleeni huonolla fiiliksellä, mietin myös syitä ja miten sitä voisi parantaa.” -Pilottiryhmäläinen.

Koosteita kuluneiden viikkojen ja kuukausien vastauksista on mielenkiintoista katsoa. Jos jollain ajanjaksolla näkyy tiettyjä trendejä tai muutoksia niissä, on hyvä miettiä mistä nämä johtuvat. Vibes on lisännyt huomion kiinnittämistä omaan työhyvinvointiin, viihtyvyyteen ja tuottavuuteen – ja samalla lisännyt tietoisuutta näistä asioista.

”Pelkkä työytyytyväisyyden mittaaminen ei toki tee vielä autuaaksi. Tärkeintä on tieto siitä, mikä henkilöstön fiilis on, jotta voidaan tehdä korjaavia toimia, jos fiilis on huono.”

Onnistuneen pilottivaiheen jälkeen Vibes on siis otettu koko Solidabiksen laajuisesti käyttöön. Mutta pelkkä työytyytyväisyyden mittaaminen ei toki tee vielä autuaaksi. Tärkeintä on tieto siitä, mikä henkilöstön fiilis on, jotta voidaan tehdä korjaavia toimia, jos fiilis on huono. Tai yksilötasolla havahtua siihen, jos omat fiilikset tuppaavat olemaan kovin punaisella. Vibes auttaa tiedon saamisessa ja madaltaa kynnystä ottaa asia puheeksi. Loppu on kiinni meistä itsestämme.   

Lue myös muut työhyvinvointiin liittyvät juttumme:

Tutustu myös ohjelmistokehityksen, prosessikehityksen ja palvelumuotoilun palveluihimme!

Haastattelija ja kirjoittaja Satu Kyröläinen on Solidabiksen käyttökokemussuunnittelija, palvelumuotoilija ja epävirallinen työhyvinvointivastaava. UX-designista Sadulla on jo 20 vuoden kokemus.

Yhteydenottolomake

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.