Prosessimuotoilulla näkemystä liiketoimintaan – Case Visma Public

Ajankohtaista, Asiakkaat, Blogi
Palvelumuotoilu + prosessijohtaminen = prosessimuotoilu Solidabiksen ydinkompetensseja ovat ohjelmistokehityksen lisäksi palvelumuotoilu ja prosessijohtaminen. Palvelumuotoilun keskeisenä tavoitteena on palvelukokemuksen käyttäjälähtöinen suunnittelu siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita. Prosessijohtaminen on kokonaisvaltainen lähestymistapa yrityksen suorituskyvyn parantamiseksi, jossa liiketoimintaa tarkastellaan toisiinsa liittyvinä prosesseina ja kehitetään tästä lähtökohdasta. Prosessijohtaminen vähentää vaihtelua, lisää tuottavuutta, ennustettavuutta [...]

Muotoilemalla parempaa palvelua – Case UKKO.fi

Asiakkaat, Blogi

UKKO.fi:tä voidaan pitää jokseenkin tyypillisenä startup-menestystarinana. Menestyksen kulmakivenä on digitaalinen palvelu, jolle on selkeä tunnistettu tarve ihmisten elämässä. Aiemmin mahdollisuutta harjoittaa omaa osaamistaan itsenäisesti ilman yrittäjyyden tuomaa riskiä ja monimutkaisuutta ei käytännössä ollut. Määrätietoinen pyrkimys täyttää tämä tarve johti oikeissa käsissä UKKO.fi kevytyrittäjyyspalvelun luomiseen. Palvelun tarpeellisuus kulminoitui käyttäjäkunnan nopeassa kasvussa. Nopean menestyksen myötä uusia ominaisuuksia … Read More

Asiakastarina: Oili Jalonen Green Parts Platform – Purkuosat tehokkaasti uusiokäyttöön

Ajankohtaista, Asiakkaat

Solidabiksen tytäryhtiö Gateway Finland on mukana rakentamassa uuden sukupolven varaosa-alustaa Oili Jalonen OY:lle. Purkaamo- ja varaosapalveluistaan tunnettu Oili Jalonen halusi tehostaa purettujen autojen osien identifiointia ja myyntiä. Ratkaisua haettiin perinteisten keinojen ulkopuolelta ja mukaan valjastettiin uusin teknologia. Gatewayn rakentamalla ratkaisuilla voidaan tarkasti tunnistaa purettujen autojen osat ja tarjota nämä uudelleen myyntiin kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.  Ratkaisu … Read More

Asiakastarina: UKKO Pro!

Ajankohtaista, Asiakkaat, Blogi

Solidabiksen suomalainen tytäryhtiö Gateway Finland ja UKKO Pro aloittivat tuotekehitysyhteistyön vuonna 2016. Yhteisenä tavoitteena oli UKKO Pron sähköisen taloushallintajärjestelmän menestyksekäs lanseeraus. UKKO pro tarjoaa yrityksille ulkoistettuja kirjanpitopalveluita ja auttaa täten yrityksiä keskittymään ydinliiketoimintaansa. Kehitetty tuote kerää kaikki taloushallinnon toiminnot yhden digitaalisen katon alle. Gateway on ollut mukana toimittamassa arkkitehtuuria, designiä ja kehityspalveluita yhdessä UKKO Pron … Read More

Gateway koodasi Aditron Wintimen pilveen

Asiakkaat

Aditro tarjoaa moderneja ohjelmistoratkaisuja HR-, palkka- ja taloushallinnon tarpeisiin. Gateway Technolabs Finland on ollut mukana uudistamassa Aditron Wintime-taloushallintojärjestelmän selainpohjaiseksi pilvipalveluksi. ”Kun on kyse tuotteesta, jossa talouslukujen täytyy olla sentilleen oikein, on taustaprosessienkin toimittava virheettömästi”, toteaa Aditron projektipäällikkö Anu Varstala. Kaikki haasteet ovat ratkaistavissa Aditron Wintime on tuhansien käyttäjien jokapäiväinen ja toiminnallisuudeltaan kriittinen työkalu. Alun perin … Read More

”Pystyin luottamaan heihin sataprosenttisesti – ja se on hieno tunne”

Asiakkaat

Solidabiksen tytäryhtiön Gateway Technolabs Finlandin ohjelmistokehittäjät olivat mukana ruotsalaisen Aditron uuden HRM-järjestelmän kehittämisessä vuoden 2014 alusta alkaen. “Wemore oli strateginen projekti, jonka tavoitteena oli kehittää uuden sukupolven HRM-järjestelmä. Tarkoituksena oli luoda asiakkaillemme helposti saatavilla oleva ja helppokäyttöinen järjestelmä, jonka käyttökustannukset ovat matalat. Panostimme erityisesti järjestelmän käyttöliittymään. Wemore-projekti kesti kolme vuotta, kunnes muutimme strategiaamme. Hyödynnämme projektin … Read More