Solidabis

Palvelumuotoilu


Palvelumuotoiluprojekti voi käsittää suuremman järjestelmäkehityksen tai liiketoimminnan kehittämisen kokonaiskonseptin, jossa olemme mukana alusta loppuun tai lyhyemmän aikaa. Palvelumuotoilussa keskitytään suunnittelemaan palveluita käyttäjäkeskeisesti usein osallistavin muotoilumetodein työpajamallisesti.

Projekti- tai liiketoiminnan perustana toimivan käyttäjäkeskeisen suunnittelun ohjaavia motiiveita ovat paremman ja toimivamman palvelun tuottaminen ja loppuasiakkaan tarpeisiin parhaiten vastaaminen, jonka liiketoimintahyödyt näkyvät parhaimmillaan asiakaspalvelusta käsin.

Olemme tehneet lukuisia isompia palvelumuotoiluprojekteja julkisella ja yksityisellä sektorilla. Asiakastarinoissamme näistä lisää!

Käyttäjäkeskeisyyden ja palvelumuotoilun hyödyt

Mitä hyötyä on käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta ja palvelumuotoilusta? Entä mitä eroja ja yhtäläisyyksiä niissä on? Mitä […]

Lue lisää »
Muotoilemalla parempaa palvelua – Case UKKO.fi

UKKO.fi:tä voidaan pitää jokseenkin tyypillisenä startup-menestystarinana. Menestyksen kulmakivenä on digitaalinen palvelu, jolle on selkeä tunnistettu […]

Lue lisää »
Muotoilulla kasvua viivan alle

Tämä artikkeli on ensimmäinen osa liiketoimintahyödyistä ja muotoilusta. Lue osa 2 täältä.   Muotoilun avulla […]

Lue lisää »