LUOTETTAVAA OHJELMISTOKEHITYSTÄ

Solidabis tarjoaa kokonaisia kehitystiimejä tai yksittäisiä huippuosaajia. Kaikki tekijämme ovat itsenäisiä ja tehokkaita vastuunkantajia.

Haluamme eroon vanhentuneista asiakkaan edun vastaisista toimintamalleista. Rakennamme asiakkaan kanssa yhteisen ja ketterän itseohjautuvan tiimin toimittamaan ohjelmistoa maaliin pala kerrallaan käyttäen täyttä DevOps-mallia. Emme halua turhaan hidastaa tuotantokäyttöä pitkien toimitusten loppuun.

Valikoimme toimituksiimme uutta teknologiaa ja arkkitehtuuria aidosti tapauskohtaisten vaatimusten mukaan; emme ala tarjoamaan tilanteeseen sopimattomia teknologioita uutuudenviehätyksen toivossa.

FRONT: React.js Vue.js Angular.js HTML5

BACK: Java, Node.js, C#/.NET, Python, SQL, NoSQL

DevOps / ARCH: Ansible, Docker, Kubernetes, OpenShift, AWS, Azure, Jenkins, GitHub, GitLab, Artifactory

Ohjelmistokehityksen sopimusvalmistus ja ulkoistaminen

Toimintamme perustuu innovointiin, ohjelmiston käyttäjien tarpeisiin ja ohjelmiston pitkäikäisen elinkaaren varmistamiseen. Ideoimme ratkaisuja ja tarjoamme asiakasyrityksellemme juuri sen tarpeisiin suunniteltua ohjelmistoa, jonka avulla asiakas saavuttaa joko rahallisia tai tehokkuushyötyjä, usein molempia. Ennen varsinaisen tuotteen kehittämistä asiakkaalle esitellään tuotteen prototyyppi, josta selviää sen toiminnallisuus, visuaalisuus ja käyttöliittymät.

Ohjelmointityössä voimme hyödyntää valmiita ohjelmistoalustoja ja näin keventää lopputuotteen kustannuksia. Alustan päälle kehitämme yksilöllisen asiakaskohtaisen ratkaisun ja integraatiot asiakkaan järjestelmiin. Kehitämme tuotteita ihmisten käyttöön ja siksi otamme kehitystyöhön ja testaukseen mukaan asiakkaan ratkaisua käyttävät henkilöt.

Asiakas voi ulkoistaa Solidabikselle ohjelmistokehityksen kokonaan, jolloin suunnittelemme ja valmistamme asiakkaalle valmiin tuotteen. Tarjoamme myös ohjelmistokehityksen sopimusvalmistusta, jolloin toimimme asiakasyrityksen oman tuotekehitystiimin joustavana ja laadukkaana jatkeena, aina aikataulutakuulla.

Ohjelmistouudistukset: teknologiamigraatiot ja softan pilvikehitys

Teknologiat kehittyvät vauhdilla. Solidabiksen kotimainen tuotekehitystiimi uudistaa järjestelmäsi vanhentuneet teknologiat ja nostaa ohjelmistojen ominaisuuksista esiin ne, joita asiakkaasi todella käyttävät. Näiden ympärille rakennetaan migraatio, joka säästää aikaa ja rahaa sekä selkeyttää softaperheen sisältöä. Asiakas saa pitää itselleen ja asiakkailleen tutun tuotteen, joka uudistuksen jälkeen toimii uudella teknologialla usein kustannustehokkaammin.

Toimiva ja hyväksi havaittu järjestelmä tai palvelu voidaan muuttaa esimerkiksi pilvipohjaiseksi. Pilvipalvelut mahdollistavat yrityksen työntekijöiden ja asiakkaiden pääsyn esimerkiksi ajanvarausjärjestelmään missä ja milloin tahansa.

Gateway Technolabs

Ohjelmistokehityksen toisena kivijalkana meillä toimii tytäryhtiömme Gateway Technolabs. Gateway on erikoistunut vaativaan ohjelmistokehitykseen ja on ollut toimittajana tai kumppanina lukuisissa suurissa ohjelmistoprojekteissa. Paikallisten tiimien lisäksi Gatewaylla on myös vahvaa offshore-osaamista.

Lue lisää toteutetuista caseista.

Ylläpito

Vaativa ohjelmistokehitys ei tarkoita pelkästään uuden synnyttämistä vaan myös tuotteen mahdollisimman pitkän elinkaaren varmistamista. Vastaamme kehittämämme ohjelmiston toimivuudesta ja sen elinkaaresta huolellisella ylläpidolla ja tarpeen mukaan räätälöidyillä päivityksillä. Voimme huolehtia asiakasyrityksen koko IT:n ylläpidosta tai toimia yhteistyössä asiakasyrityksemme IT-osaston kanssa. Molemmissa toimintatavoissa keskeisin tavoite on järjestää liiketoiminnasta vastaaville henkilöille aikaa oman työnsä hoitamiseen.

Huolehdimme myös asiakkaiden olemassa olevien ohjelmistojen ylläpidosta. Kuulostaako esimerkiksi seuraava pattitilanne tutulta: teknologia vanhenee ja vanhan teknologian osaajat ovat poistuneet kuvioista, mutta asiakas pitää vanhasta softastasi? Tilanne vaikuttaa usein ainutlaatuisen hankalalta ja ylitsepääsemättömältä, mutta meille tilanne on tuttu. Tarjoamme avuksi monipuolista ohjelmisto-osaamistamme ja jatkuvaan kehittämiseen tähtäävän ylläpidon ohjelmistollesi. Ylläpitoon kuuluu myös pienet muutokset ohjelmiston toimintoihin ja uusien toimintojen testaus.