Solidabis

Prosessikehitys ja Konsultointi


Looginen ja tehokas tapa kehittää yrityksen toimintaa, on tehdä se prosessilähtöisesti. Liiketoimintaprosessit edustavat kaikkia toimintoja, joita yritys harjoittaa, mutta prosessijohtamisen näkökulmasta olennaista on määritellä tärkeimmät arvovirrat (end-to-end prosessit) ja kehittää niitä tuottamaan lisäarvoa asiakkaille mahdollisimman tehokkaalla tavalla.

Kun yrityksessä kehitetään toimintaa, on tärkeää hyödyntää edistyneitä menetelmiä ja tekniikoita, jotta uudistuksista saataisiin johdonmukaisia, toistettavia ja tehokkaita tuloksia. Prosessijohtaminen (Business Process Management, BPM) auttaa sinua määrittelemään, kehittämään ja hallitsemaan liiketoimintaprosessejasi, jotta voit saavuttaa haluamasi tavoitteet. Prosessijohtaminen on enemmän kuin esim. Lean ja Six Sigma ja muut kehittämisen metodologiat – se on kattava yrityksen johtamisen filosofia, jossa kaikki liiketoiminnan olennaiset elementit otetaan huomioon. Meidän prosessikehityksen palvelumme pohjautuvat kaikki BPM-filosofiaan. 

Palveluihimme kuuluu:

  • Konsultointiapua matkallanne kohti prosessijohtamista (esim. BPM-viitekehys, liiketoimintamalli, organisaationrakenne, prosessipankki)
  • Prosessien kuvantaminen (mm. Blueworks Live)
  • Prosessien kehittäminen ja analyysi (mm. Lean, Six Sigma)
  • Opastus LeanSixSigma menetelmiin
  • Prosessien mittareiden määrittäminen
  • Prosessikehitystyöpajojen fasilitointi
  • Prosessisuunnittelua ja -analytiikkaa
  • Tuki muutosjohtamisen, prosessikehittämisen ja -automaation osaamiskeskuksen pystyttämiseen (Center of Excellence, CoE)
  • Sparrausapua pitkän linjan prosessikehityksen osaajilta

Jos olet kiinnostunut prosessikehityksestä, niin suosittelemme tutustumaan myös seuraaviin aiheisiin: 

Koulutukset

Prosessikehityksen tai –automaation aloittaminen organisaatiossa saattaa olla haastavaa, joten me olemme kehittäneet setin haastavimpiin aiheisiin […]

Lue lisää »
Muutosjohtaminen

Muutosjohtaminen on käsitteenä helppo ymmärtää, mutta se on käytännössä vaikeaa toteuttaa hyvin. Hyvin johdetuissa muutoshankkeissa, […]

Lue lisää »
Prosessiautomaatio

Prosessiautomaation avulla liiketoimintaa virtaviivaistetaan ja siitä tehdään helpommin hallittavaa ja läpinäkyvää. Kun omat prosessit on […]

Lue lisää »