Otsikon termiviidakossa saattaa monella mennä sormi suuhun tai vähintään alkaa puuskuttaa. Tarvetta tähän ei kuitenkaan ole. Olennaista on, että kaikissa otsikon lyhenteissä on keskellä kirjain P. Kuten se tulisi olla myös liiketoimintaa kehitettäessä, sillä P=Prosessi. Prosessi voi olla monelle tylsä sana, mutta tarkoitus on sama kuin liiketoiminnalla. Toimintaa vain kehitetään ajatellen asioita isompina kokonaisuuksia, asiakasnäkökulmasta, ei niinkään funktionaalisesta perspektiivistä.

Esimerkki: Jos minä asiakkaana ajattelen hankkivani puhelimen ja liittymän, niin ostotapahtuma, tuotteiden toimitus ja laskutus ovat kaikki osa loogista kokonaisuutta. Ei irrallisia erillisiä asioita, kuten ne on mahdollisesti yrityksen sisällä järjestetty.

Liiketoiminnan prosessien automatisointi ja digitalisointi on yksi nykyhetken tärkeimmistä kehitysalueista. Automaatio (RPA), tekoäly, oppivat prosessit ja näiden liittäminen päivittäisiin operaatioihin mahdollistaa entistä tehokkaamman toimintaympäristön ja uusien toimintatapojen syntymisen. Prosesseihin keskittyminen ja niiden tehostaminen näkyy nopeasti liiketoimintahyötyinä.

Pelkkä kertaluontoinen prosessien kehittäminen ei ole kuitenkaan usein hyvä pitkän aikavälin ratkaisu. Liiketoiminnan prosessit vaativat aktiivista johtamista. Tässä tullaan termiin BPM (=business process management). BPM on menetelmä, joka auttaa yritystä johtamaan toimintaansa prosessilähtöisesti käyttäen eri työkaluja ja teknologioita tavoitteidensa saavuttamiseen.

Prosessilähtöisen johtamisen tavoitteet voivat vaihdella eri yritysten välillä suurestikin, mutta parhaimmillaan onnistunut prosessijohtaminen tuo yritykseen:

  • Muutosketteryyttä
  • Tehokkuutta
  • Kustannussäästöjä
  • Läpinäkyvyyttä
  • Parempaa päätöksentekoa
  • Asiakaskeskeisyyttä
  • Parempaa toiminnan laatua

Prosessiautomaatioon ei kannata hypätä puhtaan teknologiavetoisesti ja laput silmillä. Huonojen prosessien automatisoinnilla saatat tehdä vain haittaa. Tuloksena on joko vajaakäytössä olevia ratkaisuja, joista ei koidu oikeita kustannussäästöjä, tai pahimmillaan tehostetaan liiketoiminnan kannalta haitallisia asioita. Tästä syystä sillä on merkitystä, mitä prosesseja automatisoidaan ja miten.

negatiivinen prosessiautomaatio
Huonojen prosessien automatisoinnilla voit tehdä vain haittaa.

Me Solidabiksella rakennamme prosessiautomaation alusta asti tukemaan liiketoimintaasi ja organisaatiosi työntekijöitä. Näin saatte irti parhaat tehot automaatioinvestoinneistanne –nyt ja tulevaisuudessa.

Ainiin, tässä vielä nuo otsikossa esiintyneet termit auki selitettynä:

BPM = Business Process Management. Parannetaan yrityksen sisäistä suorituskykyä käyttäen hyväksi eri menetelmiä ja teknologisia työkaluja. Prosessien kehittäminen = liiketoiminnan kehittämistä

RPA= Robotic Process Automation = ohjelmistorobotiikka. Ohjelmistorobotiikka mahdollistaa toistuvien, virhealttiiden ja henkilötyötä vaativien tehtävien automaation ja on osa laajempaa prosessiautomaatiota, johon kuuluu lisäksi sisällönhallinta, prosessin työnkulut sekä liiketoimintapäätökset.

DPA=  Digital Process Automation. Business Process Management:n (BPM)  laajempi versio. Riskien välttämisen ja yrityksen sisäisen tehostamisen lisäksi DPA:ssa ulotetaan prosesseja asiakkaisiin ja sidosryhmiin.

Marja Jussila Van Leeuwen, Johtava Konsultti, Solidabis OY

Tutustu Solidabiksen prosessiautomaatio-osaamiseen