Prosessimuotoilulla näkemystä liiketoimintaan – Case Visma Public

helmikuu 12, 2019Ajankohtaista, Asiakkaat, Blogi
Palvelumuotoilu + prosessijohtaminen = prosessimuotoilu Solidabiksen ydinkompetensseja ovat ohjelmistokehityksen lisäksi palvelumuotoilu ja prosessijohtaminen. Palvelumuotoilun keskeisenä tavoitteena on palvelukokemuksen käyttäjälähtöinen suunnittelu siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita. Prosessijohtaminen on kokonaisvaltainen lähestymistapa yrityksen suorituskyvyn parantamiseksi, jossa liiketoimintaa tarkastellaan toisiinsa liittyvinä prosesseina ja kehitetään tästä lähtökohdasta. Prosessijohtaminen vähentää vaihtelua, lisää tuottavuutta, ennustettavuutta [...]

8 Myths and realities about Scrum Framework

helmikuu 11, 2019Blogi
I have worked under Scrum practices and Scrum Framework for the last 9 years of my life. I have passed through different organizations, public and private, all of them related to the IT sector. After a long time of living scrum, I became a certified scrum master (CSM) and guess what? During the mandatory training [...]

Viisi vinkkiä onnistuneeseen RPA-projektiin

tammikuu 31, 2019Blogi
Ohjelmistorobotiikka eli RPA löi itsensä läpi viime vuonna ja RPA-projekteja on vihdoin ryhdytty tekemään isossa mittakaavassa. Mutta onko RPA:ta tehty oikeista lähtökohdista? Kerron blogin lopulla viisi vinkkiä onnistuneeseen RPA-projektiin, mutta ennen sitä, minun on hieman avattava taustoja. Ennen kaikkea tärkeää on se, että robotiikan käyttöönotolle on järkevät liiketoimintaperusteet. Vaikka robottien tekemä työ on ihmisten tekemää [...]

35 hyvän muotoilun tuomaa hyötyä

tammikuu 22, 2019Blogi

Yrityksen kannattaa panostaa hyvään designiin ja asiakaskokemukseen. Tässä siihen 35 yksinkertaista syytä. Olitko tullut ajatelleeksi niitä kaikkia? Myynnin kasvu Maineen parantuminen Tuen tarpeen vähentyminen Käytön tehostuminen Käyttöönoton nopeutuminen Markkinointiviestinnän helpottuminen Asiakas- ja käyttäjätyytyväisyyden nousu Strategian suuntaamisen helpottuminen Uusien avauksien löytyminen Palvelun/tuotteen elinkaaren tukeminen Redesignin ja päivitysten helpottuminen Suunnittelun ohjaaminen oikeaan suuntaan Kustannussäästöt kehitysvaiheessa Yhteisen käsityksen … Read More

Muotoilulla kasvua viivan alle.
Osa 2: Neljä kasvun estettä

tammikuu 9, 2019Blogi

Kirjoitin viime syksynä siitä, kuinka muotoilua liiketoiminnassaan hyödyntävät yritykset ovat kilpailijoitaan kannattavampia. Tämä on todistettu usein eri tutkimuksin (kts. Muotoilulla kasvua viivan alle). Erään tutkimuksen mukaan designia laajasti käyttävien pörssiyritysten arvo kasvoi 10 vuodessa 211% enemmän kuin muiden. Toinen selvitys kertoi, kuinka  samalla alalla kilpailevista yrityksistä ne, jotka kuuluivat asiakastyytyväisyysmittauksissa parhaaseen 5 prosenttiin ylsivät vertailuajankohtana … Read More

Datan generointia perkaamisen rinnalle

tammikuu 3, 2019Blogi

Vanhojen datasettien perkaamiseen sekä tietokantojen harmonisointiin, synkronointiin ja muuhun olemassa olevien ratkaisujen ETL-työhön käytetään paljon aikaa. Kun preparointivaihe pitkittyy, voi unohtua tarkistaa, onko alkuperäinen suunnitelma datan käytöstä enää relevantti. Yleensä suunnitelmaa ei ole, vaan oletetaan että iso massa yhtenäistettyä dataa kertoo moneen kertaan mallinnettuna itse oman tarinansa. Tällä metodilla saanee ylimmälle johdolle deskriptiivisen ylätason kuvan … Read More

Go/no go? Maksaisitko vastauksesta mieluummin 100 000 vai 10 000 euroa?

marraskuu 7, 2018Blogi

Kun suunnittelet uutta palvelua tai tuotetta, haluat arvioida mahdollisimman varhain sen potentiaalin. Voidaksesi testata kiinnostaako se asiakkaita, voit toteuttaa joko melko pitkälle viedyn koeversion tai nopeasti oleelliset piirteet ideasta esittävän proton. Kannattaisiko ennen Go/no go –päätöstä investoida mieluummin 100 000 vai 10 000 euroa? Sataprosenttisen varmuuden asiakkaiden kiinnostuksesta voit saada vain toteuttamalla ja julkaisemalla uuden … Read More

Järkeä framework -vaatimuksiin

lokakuu 12, 2018Blogi

Suorassa rekrytoinnissa on mahdollista panostaa aikaa ja vaivaa teettämällä ja läpikäymällä harjoitustehtäviä verkossa ja livenä jne jne , mutta B2B -kontekstiin tuo ei oikein istu. Standardimpaa on hakea resursseja toimittajilta listaamalla shopping cartiin frameworkkeja, kieliä, servereitä jne. ja valita ehdokas jonka CV:stä löytyy useimmat näistä. Tämä on ehkä sitä kääntöpuolta tästä sinänsä hyvästä body shop … Read More

Muotoilemalla parempaa palvelua – Case UKKO.fi

syyskuu 24, 2018Asiakkaat, Blogi

UKKO.fi:tä voidaan pitää jokseenkin tyypillisenä startup-menestystarinana. Menestyksen kulmakivenä on digitaalinen palvelu, jolle on selkeä tunnistettu tarve ihmisten elämässä. Aiemmin mahdollisuutta harjoittaa omaa osaamistaan itsenäisesti ilman yrittäjyyden tuomaa riskiä ja monimutkaisuutta ei käytännössä ollut. Määrätietoinen pyrkimys täyttää tämä tarve johti oikeissa käsissä UKKO.fi kevytyrittäjyyspalvelun luomiseen. Palvelun tarpeellisuus kulminoitui käyttäjäkunnan nopeassa kasvussa. Nopean menestyksen myötä uusia ominaisuuksia … Read More

Miksi digihankkeet eivät tuo odotettua hyötyä? Kolme tapaa välttää pettymys

syyskuu 11, 2018Blogi

Digitalisaatiohankkeet ovat usein irrallisia, päälle liimattuja toimenpiteitä, joihin on saatettu lähteä kyseenalaisilla tai puutteellisilla motiiveilla. Vaikkapa siksi, että muutkin tekevät niin.  Onnistuminen vaatii yrityksen tavoitteista lähtevää kokonaisajattelua, prosessien johtamista ja palvelumuotoilua. Yksi syy digitalisaatiohankkeiden toisinaan vaatimattomiin tuloksiin on se, että ne ovat usein yksittäisiä yrityksiä tehostaa joitain osia toiminnasta. Ei ole välttämättä tavoiteltu mitään oleellista … Read More